Ο Δημήτρης Παπαγιαννάκης είναι ιστορικός – φιλόλογος, απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Δημόσιας Ιστορίας από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Κατοικεί στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου και εργάζεται ως καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα για όλα τα φιλολογικά μαθήματα των τάξεων του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Εκτός από την κύρια εργασία του ως καθηγητής, ασχολείται με την τοπική ιστορία μέσα από έρευνες και μελέτες που αναρτάει στην ιστοσελίδα του www.historyofmerabello.com. Εκτός από την τοπική ιστορία, το κύριο επιστημονικό πεδίο ενδιαφέροντος είναι ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Εμφύλιος Πόλεμος.

Είναι γραμματέας στην Πολιτιστική και Λαογραφική Εταιρεία Απάνω Μεραμπέλλου (ΠΛΕΑΜ) και συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτισμού ενώ πραγματοποιεί και ξεναγήσεις στο χώρο του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Νεάπολεως που βρίσκεται υπό τη διαχείριση της ΠΛΕΑΜ.

Άρθρα

Άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, ιστοσελίδες κλπ.

Ιστοσελίδες

Παρουσίαση των ιστοσελίδων που έχω δημιουργήσει και διαχειρίζομαι.